Акционерам и инвесторам

Печать

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД"

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

10741200000013412

Дата державної реєстрації

25.01.1999

Місцезнаходження

Богдана Гаврилишина (Ванди Василевської), 27/29, м.Київ, 04116

Статутний капітал (грн.)

 6784900

 

 

 

Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

91,767

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

Органи управління емітента

  • Загальні збори товариства
  • Наглядова рада товариства
  • Дирекція товариства