Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Печать

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.04.12 розміщено на сайті 27.03.12р.   

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.13 розміщено на сайті 20.03.13р.

Спростування Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20 квітня 2013р. розміщено на сайті 02.04.13р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 09.11.2013 р. розміщено на сайті 13.09.13р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.04.2015 р. розміщено на сайті 10.03.15р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2016 р. розміщено на сайті 14.03.16р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.07.2016 р. розміщено на сайті 16.06.16р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.2017 р. розміщено на сайті 27.02.17р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.2018 р. розміщено на сайті 02.03.18р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у загальних зборах акціонерів 14.04.18р. розміщено на сайті 02.03.18р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою розміщено на сайті 02.03.18р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.18р. розміщено на сайті 02.03.18р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 14.04.18р. розміщено на сайті 12.04.18р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2019 р. розміщено на сайті 05.03.19р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.19р. розміщено на сайті 05.03.19р.

 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у загальних зборах акціонерів 20.04.19р. розміщено на сайті 05.03.19р.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою розміщено на сайті 05.03.19р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 20.04.19р. розміщено на сайті 18.04.19р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18.04.2020р. розміщено на сайті 12.03.20р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою розміщено на сайті 12.03.20р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у загальних зборах акціонерів 18.04.20р. розміщено на сайті 12.03.20р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18.04.20р. розміщено на сайті 26.03.20р.

Повідомлення про перенесення дати проведення загальних зборів акціонерів розміщено на сайті 10.04.20р.