Общие документы

Печать

Основні відомості про випущені акції

Статут підприємства розміщено на сайті 17.06.2011р.

Втратив чинність у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту підприємства позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 23.07.2016р. (протокол №1) 

Статут підприємства розміщено на сайті 03.08.2016р. 

Втратив чинність у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту підприємства черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 14.04.18р. (протокол №1)

Статут підприємства розміщено на сайті 26.04.2018р.

Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад"від 06.06.11р. розміщено на сайті 25.04.2011р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 23.07.2016р. (протокол №1) втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 06.06.2011р.

Положення про наглядову раду ПАТ "НТК "Електронприлад"від 06.06.11р. розміщено на сайті 25.04.2011р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 23.07.2016р. (протокол №1) втратило чинність Положення про наглядову раду ПАТ "НТК "Електронприлад" від 06.06.2011р.

Положення про правління ПАТ "НТК "Електронприлад"від 06.06.11р. розміщено на сайті 25.04.2011р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 23.07.2016р. (протокол №1) втратило чинність Положення про правління ПАТ "НТК "Електронприлад" від 06.06.2011р.

Положення про ревізійну комісію ПАТ "НТК "Електронприлад"від 06.06.11р. розміщено на сайті 25.04.2011р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НТК "Електронприлад" від 23.07.2016р. (протокол №1) втратило чинність Положення про ревізійну комісію ПАТ "НТК "Електронприлад" від 06.06.2011р.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.07.2011р. розміщено на сайті 13.07.2011р. 

Виписка з реєстру кодів цінних паперів Національного Депозитарія України від 25.07.2011р. розміщено на сайті 27.07.2011р.

Положення про принципи формування наглядової ради ПАТ "НТК "Електронприлад"від 14.04.18р. розміщено на сайті 18.04.2018р.

Кодекс корпоративного управління ПАТ "НТК "Електронприлад" розміщено на сайті 20.04.2018р.

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "НТК "Електронприлад" розміщено на сайті 23.04.2019р.

Проект Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ "НТК "Електронприлад" розміщено на сайті 30.12.2020р.

Засновницький (установчий) договір товариством не укладався

Товариство не має філій та представництв