Дистанційні збори

Друк

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.21р. розміщено на сайті 01.02.21р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.21р. розміщено на сайті 01.02.21р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів 22.02.21р. розміщено на сайті 01.02.21р.

Перелік питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного, підготовлені Наглядовою радою розміщено на сайті 01.02.21р.

Проект рішення щодо питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22.02.21р. розміщено на сайті 01.02.21р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів 22.02.21р. розміщено на сайті 17.02.21р.

Бюлетень для  голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 22.02.21р. (формат pdf)  розміщено на сайті 18.02.21р.

Бюлетень для  голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 22.02.21р. (формат doc)  розміщено на сайті 18.02.21р.

 Протокол  від 25 лютого 2021 року про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Науково-технічний комплекс  “Електронприлад” розміщено на сайті 02.03.2021р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 01.03.2021 розміщено на сайті 03.03.2021р.